In Nederland kennen wij verschillende rechtsvormen om een onderneming in te drijven. Elk van deze soorten is anders, voor het ene bedrijf is de ene vorm geschikt en voor een ander bedrijf een ander. De vormen hebben allemaal hun voor- en nadelen, daarom is het vooraf van belang om je hier even goed in te verdiepen.

Verschillende soorten rechtsvormen

Wij kennen 9 rechtsvormen in Nederland. In deze blog worden enkel de commerciële rechtsvormen behandeld. Dan houden we er nog 6 rechtsvormen besproken, waaronder ook samenwerkingsverbanden. Op deze manier moet jij een goede keuze kunnen maken voor welke rechtsvorm je gaat. Je kan tussendoor switchen naar een andere rechtsvorm, zo zijn er veel bedrijven die hun eenmanszaak laten omzetten in een bv, maar daar zit ook een prijskaartje aan. Daarom is het van belang om vooraf de juiste keuze te maken.

Eenmanszaak

De meeste bedrijven starten hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Hierbij kan slechts één persoon de baas zijn, maar wel kunnen er meer mensen werkzaam zijn. Een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting over de winst. Dit kan voordeliger zijn dan de vennootschapsbelasting, of dat zo is kan je via deze tool berekenen. Grofweg ligt het omslagpunt bij een winst van €120.000,-.

Bij een eenmanszaak ben je als eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat als er schulden worden gemaakt in het bedrijf, jij ook privé aansprakelijk bent voor deze schulden. Dit kan een groot nadeel zijn, want als jouw bedrijf failliet gaat, is de kans groot dat jij ook persoonlijk failliet gaat. Het voordeel van de eenmanszaak is wel dat je snel besluiten kan nemen en volledig kunt beslissen wat je met de winst doet, privé uitgeven of investeren in je bedrijf.

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm die vooral in de juridische en medische wereld voorkomt. Je ziet dit bijvoorbeeld bij een advocatenpraktijk, ze komen naar buiten onder dezelfde naam, maar de twee advocaten zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen onderneming. De maatschap is fiscaal transparant dit houdt in dat de maatschap zelf géén belasting verschuldigd is, maar dat de maten dit zelf dienen te doen. De maten kunnen hun onderneming voeren door middel van een bv of een eenmanszaak.

Bij een maatschap is de maat enkel aansprakelijk voor de schulden die hij/zij zelf maakt. Voor de schulden van een ander ben je dus niet aansprakelijk. Of je hoofdelijk aansprakelijk bent voor je eigen schulden hangt af of jouw onderneming een eenmanszaak of bv is. Hetzelfde geldt voor de belastingsoort die je dient te betalen over de winst uit jouw ondermening.

Vennootschap onder firma (VOF)

Indien twee of meer mensen samen een bedrijf oprichten gebeurd dit vaak met een VOF. Hierbij zijn dus, in tegenstelling tot de eenmanszaak, meerdere bazen. Ook hierbij kan er gewoon personeel aanwezig zijn. De VOF wordt belast in de inkomstenbelasting, waarbij de winst wordt toegedeeld aan de verschillende vennoten. Hierbij is het aan te raden om hier vooraf goede en duidelijke afspraken over te maken.

De VOF is hoofdelijk aansprakelijk en in tegenstelling tot de maatschap kan een vennoot aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schuld. Dus ook als hij niks van de schuld afweet, omdat de andere vennoot deze schuld is aangegaan.

Besloten vennootschap (BV)

De BV is een populaire rechtsvorm. Het grote voordeel is dat je hierbij niet hoofdelijk aansprakelijk bent, maar dat je aansprakelijkheid is beperkt. Enkel bij ernstig nalatig handelen kan je hoofdelijk aansprakelijk zijn. Denk hierbij aan net voor een faillissement nog een dividenduitkering doen, waardoor de schuldeisers geen geld meer kunnen krijgen. De bv zelf is een rechtspersoonlijkheid.

Bij de bv is het kapitaal in aandelen verdeeld (deze aandelen staan op naam van de aandeelhouders), qua belasting werkt dit anders. Over de winst van de bv wordt vennootschapsbelasting geheven. Over de dividenduitkering wordt dividendbelasting geheven en over het inkomen uit je bedrijf wordt inkomstenbelasting geheven. Op het moment dat je bedrijf echt groot is, word je publicatieplichtig en komen er hoge accountantskosten bij kijken.

Naamloze vennootschap (NV)

Een NV is gelijk aan een BV enkel zijn de aandelen makkelijk overdraagbaar omdat ze vrij op naam staan. Dit is leuk als je een beursgenoteerd bedrijf wilt worden. Mensen kunnen dan jouw aandelen kopen en beleggen in jouw bedrijf. Het grote voordeel hiervan is dat je eenvoudig kapitaal kunt aantrekken. Verder is dit enkel interessant als je echt een groot bedrijf hebt.

Commanditaire vennootschap (CV)

Een CV is een bijzondere vorm, hij valt vaak wat minder op, maar komt wel veel voor. Hierbij is er sprake van een of meerdere geldschieter(s) en de leiding. De geldschieters worden stille vennoten genoemd en voor hen is het niet de bedoeling dat ze meewerken in de onderneming. Vaak zie je dit soort vormen in beleggingsbedrijven, een groep vermogende particulieren die met elkaar panden in bezit heeft waarbij de vermogende particulieren de stille vennoten zijn en iemand anders zorgt dat de huizen gekocht en verhuurd worden.

De beherende vennoot is bij het niet nakomen van verplichtingen 100% hoofdelijk aansprakelijk, de stille vennoot enkel indien hij/zij wel beslissingen mee gaat maken. De CV wordt belast in de inkomstenbelasting.

De 3 overige rechtsvormen

De coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij komt niet heel vaak meer voor, maar enkele bekende voorbeelden zijn de coöperatieve Rabobank en de supermarkt COOP. Daarom gaan we hier niet verder op in. De andere vormen zijn de stichting en de vereniging.

Welke rechtsvormen zijn geschikt voor mijn onderneming?

Met welke vorm jij je onderneming wilt beginnen is erg afhankelijk van de onderneming. Als je samen een onderneming wilt beginnen is een eenmanszaak niet mogelijk. Wil je een bedrijf als belegging hebben dan is de CV de geschikte vorm. Als je beursgenoteerd wilt worden, moet je kiezen voor de NV. Zoals je ziet en net kon lezen zijn er veel verschillende mogelijkheden en is er geen vast antwoord waarmee je dient te beginnen. Het grote voordeel is dat je keuze niet definitief is en je tussentijds altijd nog kan kiezen voor een andere vorm.

Kan jij hulp gebruiken bij je boekhouding of heb je andere vragen over financiële kwesties? Neem dan contact op via emma@www.emmastaxlaw.nl en dan help ik je verder. Ook vragen over de rechtsvorm beantwoord ik graag voor je!

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?