Het nieuwe regeerakkoord: wat houdt dit in voor mkb-ondernemers?

In dit artikel nemen we je mee in het nieuwe regeerakkoord en de plannen de partijen hebben voor de komende regeerperiode.

Wij hebben goed nieuws en het is je vast niet ontgaan, tenzij je onder een steen hebt gelegen de afgelopen dagen. Maar na maanden praten ligt er eindelijk een regeerakkoord en hebben we een kabinet. Wiehoee!

Dat houdt ook direct in dat de belastingplannen voor de komende regeerperiode bekend zijn. En die delen wij graag met je!

Samenvatting van alle punten:

Inkomstenbelasting box 1 ????
Inkomstenbelasting box 2????
Inkomstenbelasting box 3 ????
MKB-winstvrijstelling ????
Giftenaftrek ❤️
Minimumloon ????
BTW ❤️

Het is onwijs fijn dat we na maanden eindelijk verder zijn gekomen met dat praten, maar zoals je uit de samenvatting al kan zien, de nieuwe plannen beloven ook veel goeds. Laten we er wat dieper in duiken!

Werken loont

Als er een ding een beetje krom is in het systeem wat wij kennen is het wel dat werken niet in alle gevallen loonde. Geen idee waar ik het over heb? Bekijk dan zeker even deze video uit de Avondshow van Arjen Lubach waar hij alles uitlegt over dit fenomeen.

Gelukkig heeft de nieuwe regering deze video ook gezien en besloten zij dat dit anders moet. Hoe?! Dat denken zij voor elkaar te kunnen krijgen door een extra schijf toe te voegen aan box 1 waardoor werkenden er op vooruit moeten gaan. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar daarover houden we je op de hoogte.

Ondernemen in de inkomstenbelasting loont ook!

De laatste jaren is er van alles aan gedaan om de kloof tussen ondernemen (in de inkomstenbelasting) en loondienst kleiner te maken. Zo zijn de ondernemersaftrekken die wij in de inkomstenbelasting kennen de laatste jaren flink afgenomen.

Het plan was om ook de MKB-winstvrijstelling flink te laten zakken. In de voorjaarsnota is bekend gemaakt dat het plan was om de MKB-winstvrijstelling te verlagen naar 12,03% in 2025. Momenteel is de vrijstelling 13,31%. In het regeerakkoord is opgenomen dat de MKB-winstaftrek zal dalen naar 12,7% in 2025. Dus dat is goed nieuws voor iedereen die een eenmanszaak, vof, maatschap of cv heeft.

Ook de DGA’s gaan erop vooruit!

En niet enkel de ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen feest vieren. Ook de DGA’s hebben reden om feest te vieren. De belastingverhoging van box 2 die op de planning stond gaat namelijk niet door! Dat houdt in dat het niet duurder wordt als jij jezelf een dikke (of niet dikke) dividenduitkering wilt geven of als je besluit jouw aandelen te verkopen en daar veel winst mee maakt. Dat is toch ook weer fijn meegenomen.

En ook vermogen opbouwen wordt weer beloond!

Als er iets een ramp is, dan is het wel box 3. Sinds kerstavond 2021 is dat al een drama sinds de Hoge Raad heeft besloten dat we niet op de huidige voet verder mogen. Sinds dien is er overgangsrecht én stijgen de belastingen die geheven worden. En daar was de nieuwe regering het blijkbaar ook niet mee eens.

Momenteel bedraagt de belasting op vermogenswinsten 36%. Tot en met 2020 stond dit altijd op 30%, dus een flinke stijging hebben we de laatste paar jaar gezien op dit tarief. Tijd om die stijging te stoppen, want in het regeerakkoord is bepaald dat dat de box 3 belasting wordt verlaagd. Hoeveel de verlaging zal zijn is nog onbekend.

Of zij andere plannen hebben met box 3 dan waar nu aan gewerkt wordt, is ook onbekend. Overigens wachten we ook nog steeds op de uitspraak van de Hoge Raad over de herstelwet van box 3. Na de zomer kunnen wij hoogst waarschijnlijk de uitspraak verwachten.

Giften geven aan goede doelen wordt minder beloond

Zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting kennen wij de giftenaftrek. Dit moet belastingplichtigen aanmoedigen om giften te geven aan goede doelen. Echter, veel belastingplichtigen weten niet van het bestaan af van deze regeling en om die reden wordt er ook niet veel gebruik van gemaakt.

Om die reden wordt er al langer gesproken over een afschaffing of versobering van de giftenaftrek. In het nieuwe regeerakkoord zijn daar nu voor het eerst ook concretere plannen voor gemaakt. De eerste stap wordt gezet in 2025, alleen is het onduidelijk wat deze stap zal inhouden.

Per 2028 moet de giftenaftrek in de inkomstenbelasting zo worden vormgegeven dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de verschillende giften die gedaan worden. Dit zal ook inhouden dat periodieke giften minder interessant zullen worden.

In deze blog kan je meer lezen over de giftenaftrek!

Voor werkgevers is het nieuwe regeerakkoord ook voordelig

In het regeerakkoord willen de partijen meer zekerheid op de arbeidsmarkt creëren. Dit willen zij gaan doen door middel van de volgende punten:

  • meer vaste contracten voor werknemers
  • het reguleren van de uitzendsector; en
  • het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Om dit te bereiken willen de partijen in elk geval doorgaan met de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta).

Note: dit kan dus ook voor zzp’ers gevolgen hebben die schijnzelfstandige zijn! De Belastingdienst gaat ook scherper toezicht houden op schijnzelfstandigheid.

De regering wil ook dat het Nederlandse vestigingsklimaat versterkt wordt. Dit zal gedaan worden aan de hand van nieuwe wetten en beleid, waarbij er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld wat betreft de kosten en de risico’s. Zo moet het mogelijk blijven om mensen in dienst te nemen.

En als laatste zullen de lonen niet meer geïndexeerd worden op het moment dat de uitgaven van het kabinet te hoog uitvallen. Momenteel wordt dit wel gedaan en daardoor stijgen de minimumlonen elk half jaar. De minimum loonstijging per 1 juli gaat om die reden ook niet door.

En tot slot hebben we voor de btw minder prettig nieuws…

Twee groepen die momenteel onder het verlaagde btw-tarief vallen van 9% zullen verplaatsen naar het reguliere tarief van 21%.

Dan hebben we het over de logies diensten, dit houdt in dat een overnachting in een hotel, B&B en dergelijke duurder wordt. Goed nieuws voor iedereen die graag kampeert (in Nederland); campings worden uitgezonderd van het reguliere tarief en blijven onder het verlaagde tarief vallen.

En de andere groep is de cultuursector. Hierbij zijn bioscopen en dagrecreatie uitgezonderd. Een bezoek aan een museum valt onder dagrecreatie en blijft dus onder het lage tarief, maar een concert of theaterbezoek zal een stuk duurder worden.

Geen btw stijging, maar ook een bezoek aan het casino wordt duurder. De kansspelbelasting gaat namelijk ook stijgen. Momenteel is dat 30,5% en dit zal stijgen naar 37,8%.

Al met al kunnen we dus blij zijn op belastinggebied met dit regeerakkoord!

Als je vragen hebt over deze plannen, de gevolgen voor jouw bedrijf of andere belasting gerelateerde vragen, stuur dan een mail naar info@emmastaxlaw.nl of een whatsappje naar 06-25578518. We helpen je namelijk graag verder!

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?