De derde dinsdag van september is het zo ver, dan leest Koning Willem-Alexander de troonrede voor met daarin alle belastingplannen voor 2023. Weten we direct waar we rekening mee moeten houden en waar we ons op kunnen voorbereiden. 

Veel van de plannen zijn al uitgelekt, dus de grootste verrassing is wat de royals itself dragen, maar daarvoor verwijs ik je naar de artikelen van fashion magazines. Ondanks dat we het meeste al wel weten, deel ik toch nog even alle plannen met je!

Tarief inkomstenbelasting

Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omlaag met – schrik niet – 0,17%. Hierdoor wordt de belasting die we over een inkomen tot ongeveer € 73.031 mogen betalen 36,93%. Daar zullen we dus weinig van merken, maar wie weet zorgt het ervoor dat we een extra pumpkin spice latte kunnen drinken volgende herfst ;).

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek zal afgebouwd worden tot € 900 in 2027. Om dat te bereiken zal hij stapsgewijs afgebouwd worden met € 650 per jaar. In 2023 zal de aftrek neerkomen op € 5.030. Naast de afbouw van de aftrek geldt er ook een aftrekbeperking voor het toptarief. Dit houdt in dat belastingplichtigen met een belastbaar inkomen boven de € 68.500 de zelfstandigenaftrek mogen aftrekken tegen een tarief van 40%.

Naar verwachting zal de zelfstandigenaftrek er in de komende als volgt uitzien: 

Zelfstandigenaftrek vanaf 2023

Zzp’ers schrikken van de versnelde aftrek, Financieel Dagblad Dit artikel is een mooi opinie stuk om te lezen wat de reactie van zzp’ers op de plannen voor de zelfstandigenaftrek is. Echter, niet alle informatie in dit artikel is ook wat daadwerkelijk in de miljoenennota staat opgenomen.

Afschaffing FOR

Een van de manieren voor ondernemers in de Inkomstenbelasting om pensioen op te bouwen is middel de FOR. Niet een manier die ik snel zou aanraden, maar per 2023 zal het ook niet meer mogelijk zijn. 

Afschaffing middeling

Als je een sterk schommelend inkomen hebt, dan kon middeling ervoor zorgen dat je minder belasting hoefde te betalen. Een mooie maatregel, maar er werd amper gebruik van gemaakt. Daarom komt de regeling per 2023 te vervallen. Dit houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak wordt waarin we kunnen middelen.

Hogere kilometervergoeding

Als je met een privévoertuig zakelijke kilometers maakt, heb je recht op een kilometervergoeding. Per 2023 zal deze vergoeding van € 0,19 naar € 0,21 stijgen. 

In 2024 zal dit stijgen naar € 0,22 per kilometer. Dat is een mooi vooruitzicht, want jaren stond de kilometervergoeding op € 0,19 per kilometer en dit houdt in dat dit mee zal gaan stijgen.

Wil je meer weten van de kilometervergoeding, dan is de kilometeradministratie template iets voor je. Bekijk hem hier!

Verhoging minimumloon

Het minimumloon zal per 2023 stijgen met 10%. Dit houdt in dat als je werknemers hebt die je het minimumloon betaalt, jouw arbeidskosten zullen stijgen met 10%. Het is van belang om hier even goed rekening mee te houden. 

Box 3

Sinds het kerst-arrest van de Hoge Raad (de hoogste rechters in Nederland) is er veel onduidelijk over box 3. De belasting over ons beleg en spaargeld moet plaatsvinden tegen een werkelijk rendement. Naar verwachting zullen we per 2026 een nieuwe wetgeving hebben. Tot de tussentijd moeten we het doen met overbrugging wetgeving. Wat we wel weten is dat de belasting stapsgewijs zal stijgen van 31% naar 34%. In 2023 komt dit neer op 32% belasting. Daar tegenover staat wel dat het heffingsvrije vermogen stijgt naar € 57.000. Daarnaast worden toch weer plannen gemaakt om ook niet bezwaarmakers te compenseren. Betreft box 3 is dus nog veel onduidelijk.

Afbouw algemene heffingskorting

Vanaf 2025 zal voor de berekening van de algemene heffingskorting niet alleen gebruik worden gemaakt van het inkomen uit box 1, maar ook het inkomen uit box 2 en 3. Op die manier wordt de afbouw sneller vormgegeven. 

Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Ouders met kinderen tot een leeftijd van 12 jaar hebben (onder voorwaarden) recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor nieuwe gevallen wordt deze korting afgeschaft per 2024. Vanaf 2025 gaat de ondergrens gelden op basis van het geboortejaar en per 2037 wordt hij volledig afgeschaft.

Afschaffing jubelton (schenkvrijstelling eigen woning)

Per 2024 komt de jubelton volledig te vervallen en kan enkel gebruik gemaakt worden van de eenmalige verhoogde ouder-kindvrijstelling. In 2023 is het nog wel mogelijk om de jubelton te gebruiken, maar wordt voor de vrijstelling aangesloten bij het tarief van de ouder-kindvrijstelling. Dat zal  € 28.947 bedragen. In 2023 kunnen anderen dan de ouder wel nog een bedrag ten behoeve van de eigen woning schenken aan een kind, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

KOR ook naar het buitenland

Per 2025 wordt de KOR aangepast en zal deze ook gelden naar verkopen aan andere eu-lidstaten. Op deze manier hoopt de Belastingdienst dat de KOR makkelijker wordt voor ondernemers. Momenteel is het dus ook niet mogelijk om de KOR te gebruiken als je levert aan andere landen. Je dient dan de btw wel te verleggen en de btw-aangifte daarvan te doen. Per 2025 zal dit eenvoudiger worden.

Rechtspersonen (zoals BV’s)

De box 2 belasting stijgt van 32% naar 33%. Dit ga je merken als je vanuit je BV een dividenduitkering doet. De eerste schijf van de vpb wordt verlaagd naar € 200.000 en daarnaast wordt het tarief verhoogd met 4% naar 19%. Over het meerdere wordt 25,8% vpb geheven. En tot slot zal het gebruikelijk loon stijgen naar €54.400. Door al deze veranderingen zal je als je een BV hebt meer belasting moeten betalen in 2023.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers. Wil je weten wat deze wijzigingen betekenen voor jouw situatie? Neem dan contact op met info@emmastaxlaw.nl en dan helpen wij je verder.

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?