Belastingvoordeel, wie wil dat nu niet? In de inkomstenbelasting zijn er een persoonsgebonden aftrekposten die zorgen voor belastingvoordelen. Wat persoonsgebonden aftrekposten zijn en hoe jij dit kan inzetten om belastingvoordeel te krijgen, lees je in deze blog.

Persoonsgebonden aftrekposten zijn er voor iedereen die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting. Dus zowel voor ondernemers als voor particulieren. Soms heb je door persoonlijke omstandigheden extra uitgaven en in elke gevallen zijn deze uitgaven aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit noemen wij persoonsgebonden aftrekposten.

De persoonsgebonden aftrekposten

Wij kennen in Nederland verschillende persoonsgebonden aftrekposten:

 • Betaalde partneralimentatie
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • Giften

Lees ook: Belastingvoordeel door aan het urencriterium te voldoen

Aftrekbeperking op persoonsgebonden aftrekposten

Let op, met de ingang van dit jaar (2020) is het niet meer mogelijk om de persoonsgebonden aftrekken in de hoogste schrijf af te trekken. Als jouw inkomen uit werk en woning meer bedraagt dan €68.508 dan mag je de persoonsgebonden aftrekken aftrekken tegen een percentage van 46% in plaats van 50,5%.

Betaalde partneralimentatie

Als je partneralimentatie betaalt aan je ex man of vrouw dan kan het zijn dat je deze uitgaven mag opnemen als aftrekpost. Het maakt hierbij niet uit of de partneralimentatie via de rechter is geregeld of dat dit met de ex-partner is afgesproken. Hierbij gaat het echt om de onderhoudsverplichting naar de ex-partner toe en niet naar de kinderen. Welke kosten je allemaal terug mag vragen, kan je hier lezen.

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

In bepaalde gevallen mogen zorgkosten die je gemaakt hebt ook terug gevraagd worden. Hierbij geldt wel een drempelbedrag, alle kosten die boven de drempel uitkomen die mag je aftrekken. Het drempelbedrag wordt aan de hand van je inkomen berekend.

De premie van je zorgverzekering en het eigen risico mag je niet onder de zorgkosten zetten.

Uitgaven die je wel mag meenemen voor de zorgkosten:

 • Geneeskundige hulp die niet vergoed werd;
 • Reiskosten ziekenbezoek;
 • Medicijnen op doktersvoorschrift;
 • Hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten, steunzolen, kunstgebit en meer);
 • Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit;
 • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (als iemand incontitnent is (niet voor kleine kinderen bedoelt);
 • Extra gezinshulp; en
 • Dieten op voorschrift van dokter of diëtist (voor ziekten en allergieën).

In de aangifte inkomstenbelasting staan vraagtekens, door op deze vraagtekens te klikken zie je direct welk bedrag je hier mag invullen en wanneer.

Lees ook: Hoeveel inkomstenbelasting moet je over 2020 betalen als zzp’er?

Giften

Als je een gift doet aan goede doelen of verenigingen dan kan je gebruik maken van de giftenaftrek. Of de gift ook daadwerkelijk aftrekbaar is, is afhankelijk van het soort gift wat je doet.

Als je een gift doet die periodiek is en vastgelegd staat, dan mag je het volledige bedrag in aftrek nemen. Hier geld geen drempel en geen maximum.

Als je giften niet periodiek doet of als ze niet staan vastgelegd dan geldt er wel een drempel en een maximum bedrag die je mag aftrekken. De drempel is 1% van het verzamelinkomen (inkomen box 1, 2 en 3 bij elkaar) met een minimum van €60,- en het maximum is 10% van het drempelinkomen.

Als de gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag 25% van de gift extra worden afgetrokken met een maximum van €1.250,-.

Giften die gedaan worden aan collecties tellen hierbij niet mee.

Beknopt zijn dit de kosten die je mag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de persoonsgebonden aftrekposten en laten daar veel geld bij liggen. Zorg dat jij niet een van deze mensen wordt. Wil je hier meer over weten? Stuur dan gerust een mailtje naar emma@www.emmastaxlaw.nl en dan help ik je graag verder.

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kunnen wij jou helpen?