Als ondernemer werk je vaak niet alleen in je bedrijf. Regelmatig zal je de diensten van anderen inhuren, bijvoorbeeld van een marketeer, je belastingadviseur/boekhouder, een jurist ed. Het kan bij het inhuren van mensen voorkomen dat zij niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zij jou dus een kwitantie hebben gestuurd. Als dat het geval is geweest in 2023, dan moet je even opletten.

Op het moment dat jij mensen inhuurt voor jouw bedrijf die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan heb jij als de inhuurder een renseigneringsverplichting. Simpel gezegd houdt dit in dat jij informatie over de door jou ingehuurde mensen moet verstrekken aan de Belastingdienst middels het IB-47 formulier. In deze blog leggen we je hier alles over uit.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe wet in werking getreden, die ervoor zorgt dat de Belastingdienst voldoende informatie krijgt over de inkomsten die mensen hebben. Voorheen diende er enkel informatie doorgegeven te worden op verzoek van de Belastingdienst. Met de ingang van de nieuwe wet is het verplicht om dit op eigen iniatief te verstrekken aan de Belastingdienst. Hierdoor hebben zij voldoende informatie om op juiste wijze belasting te heffen en om haar controletaak goed uit te kunnen oefenen. 

Deze nieuwe wetgeving houd in dat als je werk laat doen door een persoon die geen bedrijf heeft, je een IB-47 dient in te vullen. IB-47 staat voor inkomstenbelastingformulier 47. Als jij bijvoorbeeld een student hebt die jou helpt met kleine taakjes zoals het inpakken en versturen van kerstpakketten en flyeren, dan kom je hier al voor in aanmerking. Hierbij is het van belang dat het gaan om kleine incidentele klussen. Als je continu hulp krijgt van dezelfde mensen kom je namelijk als snel toe aan dienstverband. 

Wat geef je dan door aan de Belastingdienst?

Aan de Belastingdienst geef je door wie er voor jou heeft gewerkt en hoeveel deze persoon het afgelopen jaar van jou heeft ontvangen. 

Let op! Naast betalingen in geld moet je ook betalingen in natura doorgeven. Dit houdt dus in dat als jij een cadeaubon of een cadeautje koopt als bedankje voor de hulp, dit ook doorgegeven dient te worden aan de belastingdienst.

IB-47 melding doen

Betaalde je in 2023 bedragen aan arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij jou in dienst zijn? Dan dien je na afloop van het kalenderjaar de volgende gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren door middel van de IB-47;  

  • naam, adres, BSN en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen en
  • de datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

De informatie over betalingen die in 2022 hebben plaatsgevonden, dient uiterlijk op 31 januari 2024 binnen zijn bij de Belastingdienst. 

Je dient de informatie aan te leveren via de gegevensportal van de Belastingdienst. Als je nog geen account, dan kan je via deze link een account aanmaken.

Uitzonderingen

Hieronder een aantal betalingen die je niet hoeft aan te leveren;

  • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen;
  • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland;
  • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht) en
  • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht).

Alle andere betalingen aan derde moet je wel melden. Dus vergeet het zeker ook niet door te geven als je bedragen aan derden hebt betaald.

Kan jij hier wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan snel contact met ons op en dan helpen wij je verder!

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?