Hoe kan jij ervoor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen? Daar zijn meerdere manieren voor, ik zal ze allemaal toelichten om van jouw belastingaangifte een feestje te maken! In de inkomstenbelasting zijn er verschillende persoonsgebonden uitgaven. Het kan wel eens voorkomen dat je door omstandigheden extra uitgaven had in een jaar. Die extra uitgaven zijn soms aftrekbaar in de inkomstenbelasting, zoals het geval is bij een gift aan een goed doel.

Voor wie geldt dit belastingvoordeel?

Dit belastingvoordeel geldt voor iedereen die inkomstenbelasting moet betalen. In deze blog wordt uitgebreid beschreven over het belastingvoordeel voor particulieren, maar ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting is er een voordeel. 

Gift door ondernemer of particulier

Allereerst is het van belang om te beoordelen of jij de gift doet als ondernemer of als particulier. Dit kan je beoordelen door te kijken wat het belang van jouw bedrijf is voor de gift. Als dat een privébelang is dan doe jij de gift als particulier. Dat houdt in dat je de kosten niet mag aftrekken van de winst en je het kan opgeven onder de giftenaftrek. Als de gift wel echt in verband staat met jouw bedrijf, dan mag je de gift aftrekken van de winst. Dit houdt in dat als jij €100,- geeft aan een goed doel, jouw winst ook €100,- lager wordt.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar je gift aan dient te voldoen om dit belastingvoordeel te krijgen. Het hangt af aan de instelling waaraan de gift is gedaan of de gift aftrekbaar is. Een gift dient gedaan te zijn aan:

  • Een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) of een culturele ANBI;
  • Een vereniging;
  • Een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (hierna: SBBI).

Als je een gift doet aan een instelling die niet onder een van deze drie categorieën valt dan is de gift niet aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Je mag op twee manieren een gift doen

1: periodieke giften

Bij periodieke giften heb je een overeenkomst getekend waarbij je een vast bedrag doneert aan een goed doel. Wanneer je deze overeenkomst hebt getekend, betekent dit dat elke donatie aftrekbaar is. De looptijd van periodieke giften is minimaal 5 jaar en daarbij maakt het niet uit hoe vaak in een jaar je het goede doel een gift geeft.

 2: gewone gift

Wanneer jij geen giften vast laat leggen of wanneer je eenmalig een bedrag geeft, gelden er andere regels. Er is dan een drempel en een maximumbedrag. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3 opgeteld) met een minimum van €60 en het maximumbedrag is 10% van het verzamelinkomen.

Lees ook over de andere persoonsgebondenaftrekposten die voor belastingvoordeel zorgen.

Extra belastingvoordeel

Wanneer er een gift wordt gedaan aan een culturele ANBI, heb je recht op een extra aftrek van 25%. Wil je weten welke goede doelen een culturele ANBI zijn? Dit kan je controleren via de site van de belastingdienst. Vervolgens kan je zelf de gift + 25% invoeren in de belastingaangifte. Let op; hierbij geldt wel een maximum van €1250,-. 

Aftrekbeperking

Sinds 1 januari 2020 geldt er een aftrekbeperking, dit betekent dat persoonsgebonden aftrekken niet meer tegen het toptarief in aftrek gebracht mogen worden. Dit wordt afgebouwd tot 37,05% in 2023. Dit heeft effect op veelverdieners, mensen met een hoger inkomen dan €68.508. De vraag is dan ook wat de gevolgen van deze aftrekbeperkingen zijn. Blijf je als veelverdiener nog wel giften geven aan goede doelen nu je minder belastingvoordeel krijgt?

Uit een onderzoek van de CBF-Toezichthouder Goede Doelen blijkt dat 80% van de mensen niet bekend is met de giftenaftrek. Zonde, want zo laten zij onbedoeld veel geld liggen. Na het lezen van dit artikel gaat dit jou natuurlijk niet meer overkomen.

Wil je hier meer over weten of kan je hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@emmastaxlaw.nl en dan helpen wij je graag verder! Je kan ook berichtje via Whatsapp sturen. Ons nummer is 06-25578518.

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?