Failliet gaan is iets wat we beter kunnen voorkomen, toch is het soms niet ontkomelijk. Heb jij een klant die de rekeningen weigert te betalen dan is er een kans dat die klant failliet verklaard kan worden. Hoe het precies in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken leg ik je graag uit.

 

In de Verenigde staten vinden ze dat je geen ondernemer bent als je nog nooit failliet bent gegaan. Zij linken falliet gaan aan het durven nemen van risico’s en zonder grote risico’s te nemen kan je ook nooit grote successen behalen. Een voorbeeld van een man die ondanks zijn faillissement enorme successen heeft behaald is Henry Ford. Hij ging twee keer failliet voor hij pas succes wist te behalen.

Faillissement aanvragen

Heb jij een klant die jouw rekeningen niet betaalt en heb je al deze stappen al doorlopen om alsnog je geld te krijgen? Dit is een mooi drijgmiddel om te zorgen dat jij alsnog jouw factuur betaald krijgt. Wanbetalers gaan namelijk snel over stag als zij merken dat er een kans bestaat dat zij failliet verklaard kunnen worden. Al helemaal als jouw klant een eenmanszaak heeft, want dan kan het hem privé ook nog eens heel veel kosten. Om deze reden is het dus een mooi dreigmiddel om te zorgen dat jij alsnog je geld krijgt. Enkel op het moment dat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken is het wat lastiger om aan je geld te komen.

Het aanvragen van het faillissement is erg duur, daarom wordt het vaak enkel door grote schuldeisers aangevraagd, voor de kleinere schuldeisers is het niet rendabel. Daarnaast is het de boedeling dat het faillissement met meerdere schuldeisers wordt aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om met een schuldeiser het faillissement aan te vragen. Gezien dit een lastige procedure is, is het noodzakelijk om een advocaat in de hand te nemen die kan begeleiden met de aanvraag.

Wat is een faillissement?

Een faillissement is simpel gezegd een ondernemer of particulier die niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is naast een ondernemer ook mogelijk om als particulier failliet verklaard te worden. Dan ben je persoonlijk failliet, maar hier ga ik nu niet verder op in.

Indien twee of meer schuldeisers het faillissement hebben aangevraagd bij de rechter-commissaris kan de rechter-commissaris het bedrijf failliet verklaren. Dit houdt in dat er een algeheel beslag wordt gelegd op het vermogen van de schuldenaar. De rechter-commissaris zal een curator aanwijzen die de uitvoering mag doen van de failliete onderneming. De taak van de curator is de openstaande rekeningen te betalen door bijvoorbeeld een executie uitverkoop te houden. Of jij als schuldeiser je geld krijgt, is afhankelijk van de plek die jij als schuldeiser hebt. Hierin is namelijk een gradatie gemaakt.

Rangorde bij faillissement

Bij een faillissement moet er met veel schuldeisers rekening gehouden worden. Hierbij is er een rangorde die stap voor stap wordt afgewerkt. Indien het geld op is en er niet bij jouw plek op de rangorde is gekomen, dan heb je pech en zal je het geld niet meer kunnen krijgen.

1. Pand- en hypotheekhouders

Op de eerste plek komen de pand- en hypotheekhouders. Zij mogen bij een faillissement doen alsof er helemaal geen faillissement is. Bij een hypotheek is de onroerende wat gekocht is met het geld van de hypotheek een onderpand van de lening. Indien niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden (dus bij een faillissement) heeft de hypotheekhouder het recht om de onroerende zaak in beslag te nemen.

2. Boedelschulden of boedelvorderingen

In de tweede plek dienen alle kosten betaald te worden die tijdens het faillissement zijn ontstaan, denk hierbij aan de kosten van de curator, de taxatie van het bedrijf en de advertentie en verkoopkosten van de boedel.

3. Belastingen en sociale zekerheid

Indien er nog geld over is in de boedel dan is het de beurt aan de belastingdienst om zijn deel te krijgen. Naast de belastingschulden dienen ook alle sociale premies die verband houden met de belastingen betaald te worden.

4. Schuldeisers met voorrecht

De volgende schuldeisers die recht hebben op een deel van de boedel zijn de werknemers waar nog loonverplichtingen van open stonden. Maar ook schuldeisers die hun vordering kunnen verrekenen of schuldeisers met het rententierecht.

5. Overige schuldeisers

Tot slot is het de beurt aan alle “gewone” schuldeisers die geen voorrechten hebben. In heel veel boedels is er geen geld meer over en hebben deze schuldeisers de pech dat zij geen vergoeding meer kunnen krijgen. Indien er wel geld in de boedel beschikbaar is, dan zal de vergoeding naar rato van jouw schuld ten opzichte van de totale rest schuld zijn.

 

Op deze manier gaat de faillissementsaanvraag in zijn werk en wordt de boedel van de schuldenaar verdeelt. Een complexe situatie waarbij vooral veel verliezers zijn. Ik hoop dat jullie deze procedures niet hoeven mee te maken en dat jij nooit een ondernemer wordt voor Amerikaanse begrippen. Heb je nog vragen over de faillissementsaanvraag, stel ze dan hieronder bij de opmerkingen. 

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij jouw boekhouding en belastingaangiften? Dan kan je hier een gratis kennismakingsgesprek inplannen.

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?