Het nieuwe regeerakkoord: wat houdt dit in voor mkb-ondernemers?

Het nieuwe regeerakkoord: wat houdt dit in voor mkb-ondernemers?

Het nieuwe regeerakkoord: wat houdt dit in voor mkb-ondernemers?

In dit artikel nemen we je mee in het nieuwe regeerakkoord en de plannen de partijen hebben voor de komende regeerperiode.

Wij hebben goed nieuws en het is je vast niet ontgaan, tenzij je onder een steen hebt gelegen de afgelopen dagen. Maar na maanden praten ligt er eindelijk een regeerakkoord en hebben we een kabinet. Wiehoee!

Dat houdt ook direct in dat de belastingplannen voor de komende regeerperiode bekend zijn. En die delen wij graag met je!

Samenvatting van alle punten:

Inkomstenbelasting box 1 ????
Inkomstenbelasting box 2????
Inkomstenbelasting box 3 ????
MKB-winstvrijstelling ????
Giftenaftrek ❤️
Minimumloon ????
BTW ❤️

Het is onwijs fijn dat we na maanden eindelijk verder zijn gekomen met dat praten, maar zoals je uit de samenvatting al kan zien, de nieuwe plannen beloven ook veel goeds. Laten we er wat dieper in duiken!

Werken loont

Als er een ding een beetje krom is in het systeem wat wij kennen is het wel dat werken niet in alle gevallen loonde. Geen idee waar ik het over heb? Bekijk dan zeker even deze video uit de Avondshow van Arjen Lubach waar hij alles uitlegt over dit fenomeen.

Gelukkig heeft de nieuwe regering deze video ook gezien en besloten zij dat dit anders moet. Hoe?! Dat denken zij voor elkaar te kunnen krijgen door een extra schijf toe te voegen aan box 1 waardoor werkenden er op vooruit moeten gaan. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar daarover houden we je op de hoogte.

Ondernemen in de inkomstenbelasting loont ook!

De laatste jaren is er van alles aan gedaan om de kloof tussen ondernemen (in de inkomstenbelasting) en loondienst kleiner te maken. Zo zijn de ondernemersaftrekken die wij in de inkomstenbelasting kennen de laatste jaren flink afgenomen.

Het plan was om ook de MKB-winstvrijstelling flink te laten zakken. In de voorjaarsnota is bekend gemaakt dat het plan was om de MKB-winstvrijstelling te verlagen naar 12,03% in 2025. Momenteel is de vrijstelling 13,31%. In het regeerakkoord is opgenomen dat de MKB-winstaftrek zal dalen naar 12,7% in 2025. Dus dat is goed nieuws voor iedereen die een eenmanszaak, vof, maatschap of cv heeft.

Ook de DGA’s gaan erop vooruit!

En niet enkel de ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen feest vieren. Ook de DGA’s hebben reden om feest te vieren. De belastingverhoging van box 2 die op de planning stond gaat namelijk niet door! Dat houdt in dat het niet duurder wordt als jij jezelf een dikke (of niet dikke) dividenduitkering wilt geven of als je besluit jouw aandelen te verkopen en daar veel winst mee maakt. Dat is toch ook weer fijn meegenomen.

En ook vermogen opbouwen wordt weer beloond!

Als er iets een ramp is, dan is het wel box 3. Sinds kerstavond 2021 is dat al een drama sinds de Hoge Raad heeft besloten dat we niet op de huidige voet verder mogen. Sinds dien is er overgangsrecht én stijgen de belastingen die geheven worden. En daar was de nieuwe regering het blijkbaar ook niet mee eens.

Momenteel bedraagt de belasting op vermogenswinsten 36%. Tot en met 2020 stond dit altijd op 30%, dus een flinke stijging hebben we de laatste paar jaar gezien op dit tarief. Tijd om die stijging te stoppen, want in het regeerakkoord is bepaald dat dat de box 3 belasting wordt verlaagd. Hoeveel de verlaging zal zijn is nog onbekend.

Of zij andere plannen hebben met box 3 dan waar nu aan gewerkt wordt, is ook onbekend. Overigens wachten we ook nog steeds op de uitspraak van de Hoge Raad over de herstelwet van box 3. Na de zomer kunnen wij hoogst waarschijnlijk de uitspraak verwachten.

Giften geven aan goede doelen wordt minder beloond

Zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting kennen wij de giftenaftrek. Dit moet belastingplichtigen aanmoedigen om giften te geven aan goede doelen. Echter, veel belastingplichtigen weten niet van het bestaan af van deze regeling en om die reden wordt er ook niet veel gebruik van gemaakt.

Om die reden wordt er al langer gesproken over een afschaffing of versobering van de giftenaftrek. In het nieuwe regeerakkoord zijn daar nu voor het eerst ook concretere plannen voor gemaakt. De eerste stap wordt gezet in 2025, alleen is het onduidelijk wat deze stap zal inhouden.

Per 2028 moet de giftenaftrek in de inkomstenbelasting zo worden vormgegeven dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de verschillende giften die gedaan worden. Dit zal ook inhouden dat periodieke giften minder interessant zullen worden.

In deze blog kan je meer lezen over de giftenaftrek!

Voor werkgevers is het nieuwe regeerakkoord ook voordelig

In het regeerakkoord willen de partijen meer zekerheid op de arbeidsmarkt creëren. Dit willen zij gaan doen door middel van de volgende punten:

 • meer vaste contracten voor werknemers
 • het reguleren van de uitzendsector; en
 • het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Om dit te bereiken willen de partijen in elk geval doorgaan met de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta).

Note: dit kan dus ook voor zzp’ers gevolgen hebben die schijnzelfstandige zijn! De Belastingdienst gaat ook scherper toezicht houden op schijnzelfstandigheid.

De regering wil ook dat het Nederlandse vestigingsklimaat versterkt wordt. Dit zal gedaan worden aan de hand van nieuwe wetten en beleid, waarbij er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld wat betreft de kosten en de risico’s. Zo moet het mogelijk blijven om mensen in dienst te nemen.

En als laatste zullen de lonen niet meer geïndexeerd worden op het moment dat de uitgaven van het kabinet te hoog uitvallen. Momenteel wordt dit wel gedaan en daardoor stijgen de minimumlonen elk half jaar. De minimum loonstijging per 1 juli gaat om die reden ook niet door.

En tot slot hebben we voor de btw minder prettig nieuws…

Twee groepen die momenteel onder het verlaagde btw-tarief vallen van 9% zullen verplaatsen naar het reguliere tarief van 21%.

Dan hebben we het over de logies diensten, dit houdt in dat een overnachting in een hotel, B&B en dergelijke duurder wordt. Goed nieuws voor iedereen die graag kampeert (in Nederland); campings worden uitgezonderd van het reguliere tarief en blijven onder het verlaagde tarief vallen.

En de andere groep is de cultuursector. Hierbij zijn bioscopen en dagrecreatie uitgezonderd. Een bezoek aan een museum valt onder dagrecreatie en blijft dus onder het lage tarief, maar een concert of theaterbezoek zal een stuk duurder worden.

Geen btw stijging, maar ook een bezoek aan het casino wordt duurder. De kansspelbelasting gaat namelijk ook stijgen. Momenteel is dat 30,5% en dit zal stijgen naar 37,8%.

Al met al kunnen we dus blij zijn op belastinggebied met dit regeerakkoord!

Als je vragen hebt over deze plannen, de gevolgen voor jouw bedrijf of andere belasting gerelateerde vragen, stuur dan een mail naar info@emmastaxlaw.nl of een whatsappje naar 06-25578518. We helpen je namelijk graag verder!

Belastingvoordeel door aan het urencriterium te voldoen

Belastingvoordeel door aan het urencriterium te voldoen

Voor ondernemers zijn er verschillende belastingvoordelen te behalen. Om aan het belastingvoordeel te komen is het van belang om je uren bij te houden. In deze blog leg ik uit hoe het urencriterium werkt en wat jij moet doen om hier gebruik van te kunnen maken.

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium houdt in dat je per kalenderjaar 1.225 uur moet maken in je onderneming. Omgerekend is dit 24 uur per week. Om in aanmerking te kunnen komen voor belastingvoordelen, is het handig om deze uren bij te houden. Hierbij geldt niet dat je enkel declarabel werk aan het doen bent: ook de tijd die je op Instagram besteedt of aan het reizen bent mag je meetellen. Om bij de Belastingdienst aan te kunnen tonen dat jij deze uren daadwerkelijk hebt gemaakt, is het van belang om ze bij te houden. Dit kan je in een agenda doen, waar je de afspraken in bijhoudt. Er zijn ook verschillende apps waarin je het makkelijk kunt bijhouden, zoals in Toggl of Keeping. Sommige boekhoudprogramma’s bieden ook een urenregistratie-optie aan.

Werk je naast je onderneming ook nog in loondienst? Dan is het voor het urencriterium van belang dat je meer tijd aan je onderneming besteedt dan je in loondienst werkt. Dit wordt het grotendeels-criterium genoemd. Dit geldt niet voor startende ondernemers. Een startende ondernemer ben je indien je in één van de afgelopen vijf jaar geen onderneming hebt gehad.

Urencriterium voor arbeidsongeschikten

Indien jij een ondernemender bent gestart vanuit een arbeidsongeschiktheid, dan geldt er een ander urencriterium voor jou. Jij hoeft dan geen 1.225 uur te werken aan je onderneming, maar 800 uur. Dit komt neer op 16 uur per week. Verder zijn er geen andere punten van belang en gelden dezelfde voordelen.

Belastingvoordelen

Als je voldoet aan het urencriterium en wordt beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan heb je recht op verschillende belastingvoordelen. Het is van belang dat je aan de criteria van het ondernemerschap voldoet om dit belastingvoordeel te kunnen krijgen.

Door te voldoen aan het urencriterium, zoals hierboven beschreven, heb je recht op verschillende belastingvoordelen in de inkomstenbelasting. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek, indien je een starter bent op de startersaftrek, de fiscaal oudedagsreserve (voor je pensioen), de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (indien minimaal 500 uren besteed aan erkend speur- en ontwikkelingswerk).

Deze aftrekken kunnen bij elkaar zorgen voor belastingvoordelen die oplopen tot duizenden euro’s. Het is dus enorm zonde als je hier niet aan voldoet. Door je uren bij te houden, kun je het aantonen indien je aan een van deze belastingvoordelen voldoet.

Lees ook: Persoonsgebonden aftrekposten die zorgen voor belastingvoordeel

Zelfstandigen aftrek

Indien je voldoet aan het urencriterium en de AOW-leeftijd nog niet hebt behaald aan het begin van het kalenderjaar, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek wordt van de winst afgetrokken. Voor 2023 bedraagt de aftrek €5.030 en voor 2024 is dit gedaald naar €3.750. De komende jaren wordt de aftrek afgebouwd tot €900 om de kloof tussen ondernemers en niet-ondernemers kleiner te maken.

Startersaftrek

Ben jij net met je onderneming gestart? Gefeliciteerd! Omdat beginnende ondernemers nog niet heel veel winst behalen, hebben zij recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek van €2.123. Het is van belang dat je aan het urencriterium voldoet, je aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, je de aftrekpost nog niet drie keer hebt gebruikt en je de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen onderneming hebt gehad. 

Veelgestelde vragen over het urencriterium

Ik ben fulltime in loondienst, kan ik dan aan het urencriterium voldoen?

Een voorwaarde van het urencriterium is dat je het grotendeels-criterium ook behaald. Dit houdt in dat je meer dan 50% van de tijd die jij werkzaam bent, besteed aan je bedrijf. Werk je fulltime in loondienst, dus 40 uur, dan zal je voor je eigen onderneming minimaal 40 uur en 1 seconde moeten werken.

Waar moet ik mijn uren bijhouden?

Waar jij je uren in wilt bijhouden is aan jou. Je mag dit in een papieren agenda doen, die je vervolgens 7 jaar bewaard, maar ook in een online programma. Zo bieden veel boekhoudprogramma’s de mogelijkheid om een urenadministratie bij te houden. Daarnaast zijn er fijne tools waar je makkelijk je uren kan bijhouden zoals Toggl of Keeping.

Ik ben mijn bedrijf in de loop van het jaar gestart, heb ik dan ook recht op de zelfstandigenaftrek?

Ja hier heb je recht op, het is van belang dat jij aan de 1.225 uur (of 800 uur bij arbeidsongeschiktheid) voldoet. Hier is geen versoepeling voor. Als jij in december je eigen bedrijf start heb je dus geen versoepeling van het aantal uren. Stel je bent in december gestart, dan is het praktisch onmogelijk om die 1.225 uur nog voor elkaar te krijgen. Gelukkig zal je winst ook nog niet zo hoog zijn, waardoor het weinig effect heeft.

Hoeveel uur moet ik per weer werken om aan het urencriterium te voldoen?

Je moet 24 uur (of 16 uur bij arbeidsongeschiktheid) per week werken om hier aan te voldoen. Hierbij is geen rekening gehouden met vakanties, dus als jij minder dan 52 weken per jaar wilt werken is het verstandig om wat meer uur per week te maken.

Moet ik de uren ieder jaar inleveren bij de inkomstenbelasting aangifte?

Je hoeft de uren niet in te leveren. In de aangifte wordt de vraag gesteld of jij aan het urencriterium voldoet, indien je hieraan voldoet, zet je daar een vinkje. Maar je hoeft ze dus niet op te geven in de aangifte of een bewijs in de aangifte mee te uren.

Moet ik de uren kunnen bewijzen?

Ja, op het moment dat je een controle krijgt van de Belastingdienst is het van belang dat je ze inzicht kan geven in de stukken. Hier valt ook je urenadministratie onder. Kan je dit niet overhandigen aan ze, dan zal je geen gebruik kunnen maken van het urencriterium.

Ik heb mijn uren niet bijgehouden, maar wel aan het urencriterium voldaan, mag ik ze dan alsnog opgeven?

Dat is een risico die je kan nemen. Alleen op het moment dat je een controle krijgt en ze willen je uren zien, dan heb je een probleem. Ik raad je daarom ook aan om netjes je uren bij te houden.

Kan ik tijdens mijn zwangerschap nog aan het urencriterium voldoen?

Ja, tijdens je zwangerschapsverlof mag je 16 uur per week standaard noteren om zo alsnog aan het urencriterium te kunnen voldoen.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Als zzp’er tellen alle uren die jij in of aan je bedrijf werkt mee voor het urencriterium.

Ik ben langdurig ziek en heb daardoor niet kunnen werken, wat nu?

Als je zwanger bent dan mag je voor de niet gewerkte weken 16 uur per week noteren. Als je arbeidsongeschikt bent, dan geldt een urencriterium van 800 uur (16 uur per week). Val je niet in deze categorie, dan heb je helaas pech. Je krijgt dan geen tegemoetkoming van het aantal uren dat je wegens je ziekte niet kon werken. Dit is helaas een risico van het ondernemerschap. Je kan je wel verzekeren, zodat je alsnog geld krijgt in de periode dat je niet kunt werken, maar aan de uren kan helaas niks veranderd worden.

 

Mag ik mijn uren bijhouden in een papieren agenda?

Ja dit mag, maar zorg wel dat je je agenda minimaal 7 jaar bewaard. De plek waar je je uren het eerste noteert is officieel gezien ook de plek die geldt voor het urencriterium.

Gratis masterclass inkomstenbelasting

Wil jij alles leren over de aangifte inkomstenbelasting? Meld je dan aan voor de gratis masterclass over de aangifte. Op 1 maart om 19.30 kan je de masterclass live volgen, maar er komt ook een reply beschikbaar!

Crowdfunding belasting

Wil je zelf aan de slag met je boekhouding en belastingen? Super! Speciaal voor jou heb ik verschillende trainingen die hier goed bij kunnen helpen. Bekijk al mijn trainingen.

Diensten ingekocht bij niet-ondernemers? Vergeet de IB-47 niet!

Diensten ingekocht bij niet-ondernemers? Vergeet de IB-47 niet!

Als ondernemer werk je vaak niet alleen in je bedrijf. Regelmatig zal je de diensten van anderen inhuren, bijvoorbeeld van een marketeer, je belastingadviseur/boekhouder, een jurist ed. Het kan bij het inhuren van mensen voorkomen dat zij niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zij jou dus een kwitantie hebben gestuurd. Als dat het geval is geweest in 2023, dan moet je even opletten.

Op het moment dat jij mensen inhuurt voor jouw bedrijf die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan heb jij als de inhuurder een renseigneringsverplichting. Simpel gezegd houdt dit in dat jij informatie over de door jou ingehuurde mensen moet verstrekken aan de Belastingdienst middels het IB-47 formulier. In deze blog leggen we je hier alles over uit.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe wet in werking getreden, die ervoor zorgt dat de Belastingdienst voldoende informatie krijgt over de inkomsten die mensen hebben. Voorheen diende er enkel informatie doorgegeven te worden op verzoek van de Belastingdienst. Met de ingang van de nieuwe wet is het verplicht om dit op eigen iniatief te verstrekken aan de Belastingdienst. Hierdoor hebben zij voldoende informatie om op juiste wijze belasting te heffen en om haar controletaak goed uit te kunnen oefenen. 

Deze nieuwe wetgeving houd in dat als je werk laat doen door een persoon die geen bedrijf heeft, je een IB-47 dient in te vullen. IB-47 staat voor inkomstenbelastingformulier 47. Als jij bijvoorbeeld een student hebt die jou helpt met kleine taakjes zoals het inpakken en versturen van kerstpakketten en flyeren, dan kom je hier al voor in aanmerking. Hierbij is het van belang dat het gaan om kleine incidentele klussen. Als je continu hulp krijgt van dezelfde mensen kom je namelijk als snel toe aan dienstverband. 

Wat geef je dan door aan de Belastingdienst?

Aan de Belastingdienst geef je door wie er voor jou heeft gewerkt en hoeveel deze persoon het afgelopen jaar van jou heeft ontvangen. 

Let op! Naast betalingen in geld moet je ook betalingen in natura doorgeven. Dit houdt dus in dat als jij een cadeaubon of een cadeautje koopt als bedankje voor de hulp, dit ook doorgegeven dient te worden aan de belastingdienst.

IB-47 melding doen

Betaalde je in 2023 bedragen aan arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij jou in dienst zijn? Dan dien je na afloop van het kalenderjaar de volgende gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren door middel van de IB-47;  

 • naam, adres, BSN en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
 • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen en
 • de datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

De informatie over betalingen die in 2022 hebben plaatsgevonden, dient uiterlijk op 31 januari 2024 binnen zijn bij de Belastingdienst. 

Je dient de informatie aan te leveren via de gegevensportal van de Belastingdienst. Als je nog geen account, dan kan je via deze link een account aanmaken.

Uitzonderingen

Hieronder een aantal betalingen die je niet hoeft aan te leveren;

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen;
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland;
 • betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht) en
 • betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht).

Alle andere betalingen aan derde moet je wel melden. Dus vergeet het zeker ook niet door te geven als je bedragen aan derden hebt betaald.

Kan jij hier wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan snel contact met ons op en dan helpen wij je verder!

Affiliate worden van Emma’s Tax Law

Affiliate worden van Emma’s Tax Law

Ben jij een enthousiaste cursist van één van onze trainingen? Dan kan je affialiate bij ons worden. In deze blog leggen wij je alles uit of affiliate worden bij ons, hoe het werkt en hoe je jouw verdiensten in de administatie kan verwerken.

Wat is affiliate marketing? (algemeen)

Affiliate marketing is online marketing waarbij affiliates producten of diensten van anderen promoten en commissie verdienen op basis van gegenereerde verkopen. Affiliates krijgen unieke links en promotiemateriaal om te delen. Wanneer mensen via die links een aankoop doen, ontvangt de affiliate een commissie. Het is een win-win situatie, waarbij adverteerders hun bereik vergroten en affiliates geld verdienen met het aanbevelen van producten. Het kan worden toegepast op diverse platforms zoals websites, blogs, sociale media en e-mailmarketing.

Disclaimer: Het succes hangt af van het aantrekken van een relevant publiek en het creëren van waardevolle content. Dit is geen manier van slapend rijk worden of get money real quick!

Hoe werkt affiliate marketing?

Het proces van affiliate marketing begint met een bedrijf of adverteerder die een affiliate programma aanbiedt. Ze willen hun producten of diensten op een grotere schaal promoten en maken daarom gebruik van affiliates om dit te realiseren.

Een affiliate, ook wel bekend als een partner, publisher of influencer, meldt zich aan voor het affiliate programma van het bedrijf. Na goedkeuring krijgt de affiliate unieke affiliate links of promotiemateriaal van de adverteerder. Deze links bevatten een speciale trackingcode om de activiteiten van de affiliate te volgen.

De affiliate plaatst deze links op hun website, blog, sociale media-accounts, YouTube-kanaal of andere kanalen waar ze hun publiek bereiken. Ze kunnen ook banners, advertenties of productvermeldingen gebruiken om de producten of diensten van de adverteerder te promoten.

Wanneer een potentiële klant op een affiliate link klikt, wordt deze doorgestuurd naar de website van de adverteerder. De trackingcode registreert deze klik en slaat informatie op over de bron van het verkeer.

Als de bezoeker vervolgens een aankoop doet op de website van de adverteerder, wordt de verkoop aan de affiliate toegeschreven. De trackingcode identificeert dat de verkoop afkomstig is van de specifieke affiliate die de betreffende link heeft gepromoot.

Op basis van de voorwaarden van het affiliate programma ontvangt de affiliate een commissie voor de gegenereerde verkoop. Deze commissie kan een vast bedrag zijn of een percentage van de verkoopprijs, afhankelijk van de afspraken tussen de adverteerder en de affiliate.

Het succes van een affiliate hangt af van verschillende factoren. Het is belangrijk om een relevante doelgroep aan te trekken die geïnteresseerd is in de gepromote producten of diensten. Het creëren van waardevolle content, zoals reviews, tutorials of aanbevelingen, kan helpen bij het overtuigen van potentiële klanten om via de affiliate links te kopen.

Affiliate marketing biedt bedrijven de mogelijkheid om hun producten of diensten op grotere schaal te promoten, terwijl affiliates de kans krijgen om geld te verdienen door producten van anderen aan te bevelen. Het is een win-win situatie waarbij zowel de adverteerder als de affiliate profiteren van de samenwerking.

 Affiliate worden bij Emma’s Tax Law

Ben je cursist van één van onze trainingen en wil je jouw positieve ervaringen delen met je mede-ondernemers, terwijl je er zelf ook wat aan verdiend? Dan is het een slim idee om je aan te melden als affiliate van Emma’s Tax Law.

Let op: enkel aanmeldingen van curisten worden geaccepteerd.

Via deze link kan je je aanmelden. Vervolgens scrol je naar beneden en dan kan je inloggen met je account. Dan doe je, want op die manier kan je verder met één account, wel zo makkelijk.

affiliate area

Na de aanmelding verzonden is, zullen wij deze beoordelen. Na de beoordeling is het mogelijk als affiliate bij ons aan de slag te gaan. 

Tip: wil jij snel aan de slag, stuur dan even een mail naar info@emmastaxlaw.nl met daarbij dat je je hebt aangemeldt voor het affiliate programma. Zo kunnen wij jouw aanvraag het snelste behandelen.

Zodra je account is goedgekeurd kan je aan de slag met het promoten. Daarbij is het van belang om een link te gebruiken die getrackt kan worden, jouw unieke link. Die kan je heel eenvoudig creeren met de link generator in de affiliate area.

Het is wel van belang om de juiste pagina’s te linken als je een cursus wilt promoten. De webshop staat niet op dezelfde pagina als deze website, daarom kan je ook geen linkjes gebruiken van deze website. Speciaal daarom hebben we onze salespagina’s ook in de academy gezet. Deze pagina’s kan jij gebruiken voor de affiliate link.

 • De btw training kan je vinden via deze link
 • De inkomstenbelasting training kan je vinden via deze link

Deze pagina’s kan je ook vinden door uitgelogd naar het trainingsoverzicht te gaan en dan te klikken op de desbetreffende training.

Zo wordt je succesvol als affiliate

Om succesvol te zijn als affiliate is het belangrijk om enkele strategieën toe te passen:

 1. Kies de juiste niche: Kies een niche waarin je geïnteresseerd bent en waarin je expertise hebt. Dit stelt je in staat om waardevolle content te creëren en je doelgroep effectief te bereiken.
 2. Bouw een sterke online aanwezigheid: Creëer een website, blog of een ander online platform waar je waardevolle content kunt delen. Dit trekt bezoekers aan en bouwt geloofwaardigheid op.
 3. Bied waardevolle content: Creëer hoogwaardige en relevante content die je doelgroep aanspreekt. Dit kan bestaan uit productrecensies, tutorials, vergelijkingen, gidsen en meer. Zorg ervoor dat je content nuttig, informatief en boeiend is.
 4. Vertrouw op SEO: Optimaliseer je content voor zoekmachines (SEO) om organisch verkeer naar je website te genereren. Onderzoek relevante zoekwoorden en gebruik ze strategisch in je content en metagegevens.
 5. Bouw een e-maillijst op: Verzamel e-mailadressen van je bezoekers en bouw een e-maillijst op. Stuur regelmatig waardevolle informatie, aanbevelingen en promoties naar je abonnees.
 6. Wees selectief met de producten of diensten die je promoot: Kies alleen producten of diensten waar je in gelooft en die waarde bieden aan je doelgroep. Je geloofwaardigheid is essentieel, dus wees eerlijk en transparant in je aanbevelingen.
 7. Bouw vertrouwen op met je publiek: Communiceer regelmatig met je publiek via sociale media, e-mail of andere kanalen. Beantwoord vragen, bied ondersteuning en toon dat je om hun behoeften geeft.
 8. Experimenteer en analyseer: Test verschillende strategieën, promotiemethoden en producten om te zien wat het beste werkt voor jouw doelgroep. Monitor je resultaten en analyseer wat werkt en wat niet, zodat je je strategie kunt optimaliseren.

Onthoud dat succes als affiliate tijd en consistentie vergt. Blijf je publiek waardevolle content bieden, blijf leren en aanpassen, en wees geduldig. Met de juiste inzet en strategie kun je als affiliate succes behalen.

Eerste hulp bij promotie

Nu je de link hebt gemaakt, is het tijd voor de volgende stap promotie. Want die link gaat niet gebruikt worden, als niemand van het bestaan af weet. Alleen hoe pak je dit nu het beste aan?

Promotie kan je op veel verschillende manieren doen, maar het belangrijkste is: kies een manier die goed voelt bij jou! Hieronder kan je verschillende ideeën vinden!

 1. Begrijp je doelgroep: Leer je doelgroep kennen, begrijp hun behoeften, interesses en pijnpunten. Dit stelt je in staat om producten te promoten die relevant zijn voor hen en gericht zijn op het oplossen van hun problemen.
 2. Kies de juiste promotiemethoden: Identificeer de meest effectieve promotiemethoden om je doelgroep te bereiken. Dit kan het schrijven van blogartikelen, het maken van video’s, het gebruik van sociale media, het opbouwen van een e-maillijst, het doen van webinars, het gebruik van betaalde advertenties en meer omvatten. Experimenteer en ontdek welke methoden het beste werken voor jouw doelgroep.
 3. Creëer waardevolle content: Bied waardevolle en relevante content aan je doelgroep. Dit kan bestaan uit productrecensies, tutorials, vergelijkingen, gidsen en andere informatieve content. Zorg ervoor dat je content gericht is op het oplossen van problemen en het verstrekken van waardevolle informatie.
 4. Wees authentiek en eerlijk: Bouw vertrouwen op met je doelgroep door authentiek en eerlijk te zijn in je promoties. Geef een eerlijke beoordeling van de producten die je promoot en geef de voor- en nadelen ervan. Transparantie is essentieel om het vertrouwen van je publiek te winnen en te behouden.
 5. Geef extra waarde: Waarom moeten jouw volgers de training aanschaffen via jouw link? Wie weet kan je er een leuke extra aanhangen. Creeër een bonus die jouw volger kan krijgen zodra hij via jouw link wat koopt. Op die manier wordt het nog leuker om via jouw link de training aan te schaffen.
 6. Houd statistieken bij en optimaliseer: Volg de prestaties van je promoties door middel van statistieken en analyseer welke strategieën het meest succesvol zijn. Identificeer waar je verbeteringen kunt aanbrengen en optimaliseer je promotiemethoden en content op basis van deze inzichten. Niet de leukste kant, maar wel mega belangrijk als jij wilt groeien als affiliate.
 7. Werk samen met ons: Wij helpen je graag jouw campagne zo succesvol mogelijk te maken. Daar hebben we beiden immers het meeste aan. Dus heb je een leuk idee, stuur vooral even een mail naar info@emmastaxlaw.nl om de mogelijkheden te bespreken. Wij helpen met liefde aan een waardevolle blog, praten graag met je in een podcast en denken met liefde met je mee om de promotie zo succesvol mogelijk te maken.

Onthoud dat succesvolle promotie als affiliate draait om het begrijpen van je doelgroep, het bieden van waardevolle content en het opbouwen van vertrouwen. Experimenteer, optimaliseer en wees bereid om te leren en aan te passen op basis van de behoeften van je doelgroep.

Nog wat extra promotie tips…

Bij affiliate marketing is het van belang dat je oprecht bent. Deel het verhaal waarom jij met de training begonnen bent en wat het je gebracht heeft. Vertel het op een manier dat een ander er ook daadwerkelijk iets aan heeft.

Laat het geen harde promotie lijken, maar deel af en toe dat je bezig met de training en dat je hier onwijs veel van hebt geleerd. Vier feest als je de aangifte hebt ingediend en bedank de training voor de hulp. Doe het op een leuke manier en verwerk daar je linkje in.

Er zijn tal van vormen die je kam gebruiken:

 • Pinterest: maak affiliate pins op pinterest over de training en pin deze op passende borden.
 • Email marketing: schrijf een pakkende email met daarin iets over de training die je hebt gevolgd en waarom je daar zo blij mee bent, met jouw link erbij.
 • Blogpost: schrijf in een blog over de training. Heb je input nodig daarvoor, geef vooral een gil, zodat het zo informatief en leuk mogelijk kan worden!
 • Podcast: neem een podcast op en vertel daarin meer over de training die je hebt gevolgd. Wil je ons als gast daarbij hebben? Super leuk, stuur dan een mail en dan fixen we dat!
 • Social media: je kan je training natuurlijk promoten op al je social media kanalen en in verschillende formats. Het hoeven heus niet enkel instagram stories te zijn.

Let’s talk money, zoveel verdien je per verkoop en zo moet je dit in de administratie zetten!

Super leuk dat affiliate marketing, maar voor niks gaat de zon op. En wij willen jou belonen voor het aandragen van nieuwe cursisten. Daarom krijg je 10% van de verkoopprijs incl. btw. Op die manier verdien je eenvoudig je kaartje voor de training terug én leert een ander er ook nog wat van. Een echte win-win dus!

Op het moment dat jij een verkoop hebt gedaan, ontvang je een mail! In die mail staat het bedrag dat je hebt verdiend. Aan het einde van de maand krijg je een creditfactuur met daarop het bedrag wat je hebt verdiend. Dit bedrag betalen wij vervolgens binnen 14 dagen aan je uit.

De inkomsten kan je in je boekhouding verwerken als omzet en voor de btw geldt dat dit is belast met 21%, maar als je in de KOR zit, dan zit er geen btw op.

Voor wij de eerste factuur opstellen, zullen wij checken of we alle gegevens hebben. Zo weten we zeker dat dit goed gaat.

Nog geen cursist, neem dan even een kijkje bij al onze trainingen!

Waarom wij werken met de software van Exact

Waarom wij werken met de software van Exact

Jaarlijks stellen wij veel belastingaangiften op, daarnaast stellen wij regelmatig jaarrekeningen samen. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te kunnen doen, voor ons maar ook voor de klant, maken wij gebruik van de software van Exact. Er zijn drie verschillende systemen van Exact die onderling naadloos op elkaar aansluiten, waarmee wij (gaan) werken en die stellen wij graag aan je voor!

Fiscaal Gemak van Exact

Toen in 2020 Emma’s Tax Law ontstond, moest er nog veel worden uitgevonden. Na verschillende aangiften inkomstenbelasting te hebben verzorgd via de site van de Belastingdienst (middels machtigingen), was het begin 2022 tijd voor goede software. Hierbij viel de keus vrijwel direct op de software van Fiscaal Gemak, onderdeel van Exact.

Het grootste voordeel van de software van Exact, zoals Fiscaal Gemak is dat het veel sneller werkt en daarnaast een stuk professioneler overkomt richting de klant. Door de fijne software van Fiscaal Gemak kunnen wij overzichtelijk bijhouden welke aangiften er nog opgesteld moeten worden, wat de status is van de aangiften en of de Belastingdienst het eens is met de door ons ingediende aangifte. Gelukkig is dat laatste bijna altijd het geval ;).

Als klant krijg jij een mailtje zodra de aangifte is opgesteld. In die mail staat een rapport van de aangifte en deze dien jij vervolgens akkoord te geven. Op dit moment is dat nog door een akkoordverklaring te ondertekenen, maar straks kan dat eenvoudig door op akkoord te klikken. Waarom dat gaat veranderen, lees je onder het kopje “communicatie gemak”.

Naast de aangifte inkomstenbelasting kan Fiscaal Gemak ook gebruikt worden voor de btw-aangiften, erf- en schenkbelasting aangiften, en de vpb. Vanaf 2023 gaan wij met de btw-aangiften over naar Fiscaal Gemak en hebben we eindelijk alles in één systeem zitten. Door een foutje was dit helaas dit jaar niet het geval. Al was dat voor ons onhandiger dan voor jou als klant. En hopelijk mogen wij ook snel de vpb module gaan toevoegen, want sinds kort zijn ook bv’s zijn van harte welkom bij ons!

Rapportage Gemak

Als eenmanszaak of vof heb je geen jaarrekening, toch denken helaas sommige hypotheekadviseurs daar anders over. Dat is zonde, want zo’n jaarrekening is erg kostbaar. Wij gaan dan ook graag de discussie aan met de hypotheekadviseur dat de jaarrekening niet nodig is. Helaas is in enkele gevallen zo dat de deadline zo krap is, dat wij de ruimte niet hebben om deze discussie aan te gaan. In dat geval kiezen wij er wel voor om direct een jaarrekening op te stellen.

Voor jou als klant fijn, want zo weet je zeker dat de stukken op tijd klaar zijn om de financiering tijdig rond te krijgen. Door de software Rapportage Gemak, het tweede onderdeel van Exact wat wij gebruiken, zijn wij minder tijd kwijt aan het opstellen van de jaarrekening en voldoet deze direct aan alle eisen die de bank kan stellen. Ideaal als je het ons vraagt. Doordat deze software zoveel tijd bespaard, wordt de rekening voor jou als klant ook een stuk minder hoog. Dat noemen we een win-win. Wij kunnen ons werk gemakkelijk doen en aan de andere kant betaal jij een stuk minder daardoor!

Het opstellen van een jaarrekening blijft alsnog een taak waar veel tijd in gaat zitten. Hierdoor is het wel echt van belang dat er tijdig wordt aangegeven welke stukken de hypotheekadviseur nodig heeft. Wij hebben echt tijd nodig om een jaarrekening op een goede manier op te stellen. Houd daar ook echt rekening mee.

Communicatie Gemak

2022 staat in het tekenen van professionalisering, zo hebben wij fantastische stappen gemaakt als bedrijf. Ook in 2023 zetten wij deze stijgende lijn voort en willen wij meer en meer professionaliseringen gaan toepassen. Alles om een groot en digitaal belastingadvieskantoor te mogen worden. Om de stijgende lijn voort te zetten, zullen wij in 2023 ook gaan werken met Communicatie Gemak, het derde en laatste onderdeel van Exact wat wij zullen gebruiken. Dit is een digitale omgeving die volledig beveiligd is en waar jij als klant toegang toe hebt.

Via Communicatie Gemak kan je eenvoudig communiceren met ons, maar je kan ook direct je belastingaangiften vinden. Handig, want zo hoef je nooit meer te vragen of wij nog een kopie hebben. Bespaart jou ook direct weer tijd. Daarnaast kunnen wij sneller werken en zijn er een paar schakels weg uit het proces, ideaal! Hoe het precies allemaal werkt, krijg je nog te horen, maar reken er maar op dat het een vooruitgang is.

Een leuke extra van Communicatie Gemak is dat wij dashboards kunnen instellen. Zo kunnen wij aangeven welke grafieken jij te zien krijgt bij de aangifte inkomstenbelasting. Mega handig, want op die manier kan je heel makkelijk zien hoeveel jij nog verschuldigd bent aan de Belastingdienst. En als er informatie van meerdere jaren in staat, dan kan je zelf een vergelijking zien. Wij zijn hier helemaal enthousiast over en ik weet zeker dat jij dit straks ook als een fantastische aanvulling gaat zien.

Ben je enthousiast geworden en wil je graag hulp bij het opstellen van jouw belastingaangiften? Neem dan contact op met info@emmastaxlaw.nl en dan kijken wij graag met je mee hoe wij jou het beste kunnen helpen! Wil je weten wat Exact voor jou kan betekenen? Klik hier voor meer info! 

 * Dit artikel is geschreven in samenwerking met Exact

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?